Jeremias Session Band bygger på Jeremias i Tröstlösas texter och poesi. Det är hans texter Staffan Ernestam har tonsatt.

Vem var då Jeremias i Tröstlösa?

Levi Rickson föddes 3 augusti 1868 i Almby utanför Örebro, där hans far var folkskollärare och organist. Levi kom till världen i Almbys gamla skolhus (som revs 1960).

Hans far, Lars Johan, dog 1871 när Levi var bara 2½ år gammal. Modern, Augusta, och Levi bodde kvar i skolhuset en tid men flyttade sen till Tybble i
Almby. Augusta blev Almbys första slöjdlärarinna.

Skolledigheter som t ex påsklov tillbringade Levi ofta på sin morfars gård i Sörby eller hos sina släktingar på Skoftesta gård i Kräklinge.

I skolan, Karolinska Läroverket i Örebro, blev Levi medlem i det litterära Brage-förbundet som gav ut en egen tidning: Rimfrost. I tidningen skrev Levi flitigast av alla. Han skrev t ex en essä om Ibsens pjäs Vildanden (som då var högaktuell då den hade premiär 1885).


forts. >>

 

 

 

 


Levi Rickson (1868-1967) alias Jeremias i Tröstlösa, Varg i Veum, Old Jerry, e blåöjder en...

Studenten 1888, Journalist på Nerikes Allehanda 1890-1916, därefter frilansare, biblioteks- och arkivordnare.
Jeremias bok I, II, III och Goda vänner, trogna grannar (Fågelkåserier) och Mera sådant och annat.

Läs artikel i Wikipedia >>