I Trastland,
i Trastland är det gott att vara.
Där ropar flöjten mjukt och klart
och klara flöjter svara
från gungande balkonger
på skogens gröna hus.
Mitt Trastland, sjung och spela
i kvällens bleka ljus.

Jeremias i Tröstlösa