Levi arbetade på tidningen Nerikes Allehanda fram till och med 1916 då han lämnade tidningen på egen begäran.

Ett par år innan detta, 1914, flyttade Levi tillsammans med sin mor och syster in till Örebro och till Kungsgatan.

Han fortsatte alltjämt att arbeta med att skriva. Han skrev bl a för Dagens Nyheter, Stockholms-Tidningen, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och skrev kulturhistoriska artiklar mm.

Hösten 1931 flyttade han och hans syster till Kristinagatan 19, och sedan systerns död 1936 bodde han där ensam. Han hade inga nära släktingar kvar men en mycket stor vänkrets.

forts. följer

 

 

 

 

Tess lördan

I bugane böljer går rågfält å vete,
å vågera vaggar på krusiger sjö.
På Lekebergsåsen går korna i bete,
å skällera pinglar,
å svalera singlar
i höjda, där molntappar seglar som snö.

Tralla-lalla-lej...
Nu tänker jag på dej.

Fioln han får hänga på spiken å vänta
tess lördan um kvälln, då får stråktagle gno.
Då går jag te dans mä e skrattane jänta,
där kvarnbäcken rusar
å furera susar.
Då går jag te dansen på Lekebergs bro.

Tralla-lalla-lej...
Då dansar jag mä dej!

 

Jeremias i Tröstlösa